top of page

GDPR.

Med anledning av den nya Dataskyddsförordningen (EU General Data Protection Regulation 2066/679 (GDPR)) som trädde i kraft den 25 maj 2018, vill vi ge er en översikt över den data som vi samlar in och lagrar för att kunna skicka information till er medlemmar.
Typ av data som vi samlar in

Vi samlar endast in den personliga data som ni frivilligt förser oss med. De uppgifter vi samlar in är namn, födelsedatum, postadress, e-postadress, telefonnummer, porträttbild, år för sjökaptensexamen, flaggnummer samt vilket år medlemmen inträdde som medlem i Föreningen (GFBF) samt i förekommande fall, Begravningskassan (GFBK). Även huruvida medlemmen är befriad från medlemsavgift eller inte (enbart GFBK). Vi registrerar också inbetalda medlemsavgifter.

 

Namn, adress, e-postadress samt telefonnummer används för utskick av information kring Föreningens aktiviteter. Inträdesår lagras som sagt för att kunna avgöra när en medlem blir befriad från medlemsavgift och födelseår för att Föreningen ska kunna ha en översikt över det samlade medlemskapets åldersprofil för att säkra återväxten. Namn, födelseår, e-postadress, porträttbild, flaggnummer, år för sjökaptensexamen samt vilket år medlemmen inträdde som medlem i Föreningen används för den tryckta medlemsmatrikeln som delas ut till medlemmarna.

 

Grund för lagring av personliga data

När vi processar den personliga data som vi samlar in förlitar vi oss på vårt legitima intresse i att upprätthålla vårt medlemsregister, inklusive huruvida en medlem är avgiftsbefriad eller ej samt att kommunicera med våra medlemmar kring Föreningens aktiviteter.

Lagring av personliga data

Din personliga data kommer att sparas så länge du är medlem. I samband med att utskicket av anmodan om att betala medlemsavgift görs varje år, kommer också medlemsregistret att rensas på personliga data kring de som ej betalat medlemsavgift två år i rad. Om du väljer att utträda tar

vi bort din personliga data i samband med att du meddelar oss ditt utträde.

Säkerhet

Vi använder ett datoriserat medlemsregister samt en nyhetsbrevstjänst. Endast styrelsen har tillgång till det datoriserade medlemsregistret. Den tryckta matrikeln distribueras till medlemmar efter varje uppdatering, som sker normalt var femte år.

Dina rättigheter

Du har rätt att veta vilken personliga data vi lagrar och använder rörande dig och du har rätt att begära ut en kopia av denna. Du har också rätt att begära rättning av felaktig data som lagrats om dig och du kan också under vissa omständigheter begära att din personliga data raderas samt att användningen begränsas. Du har också rätt att motta din personliga data i ett maskinläsbart format.

bottom of page