top of page

Styrelse 2023-2024.

Styrelsen.png
 
Övre raden: Sjökapten Eddie Janson, sjökapten Robin Gustavsson, sjökapten Erik Lindeblad, sjökapten Magnus Brännberg, sjökapten Jörgen Lorén och sjökapten Christoffer Holmström.

Undre raden: Sjökapten Dan-Anders Olsson, sjökapten Alf Jakin, sjökapten Mikael Åberg, sjökapten Lars Klintell, sjökapten Malin Morgontimma och sjökapten Jörgen Cardestig.

Göteborgs Fartygs-Befälhavare Förening, GFBF, och Göteborgs Fartygsbefälhavares Begravningskassa Försäkringsförening, GFBK, har gemensam styrelse och revisorer. Därutöver lyder GFBK:s verksamhet under tillsyn av Finansinspektionen och är registrerad hos Bolagsverket.

Ordförande:
Sjökapten Magnus Brännberg

Vice ordförande/Klubbmästare:
Sjökapten Jörgen Lorén

Kassör:
Sjökapten Robin Gustavsson

Sekreterare:

Sjökapten Christoffer Holmström

Ledamöter:
Sjökapten Lars Klintell
Sjökapten Jörgen Cardestig 
Sjökapten Eddie Janson 
Sjökapten Alf Jakin

Suppleanter:

Sjökapten Malin Morgontimma 
Sjökapten Dan-Anders Olsson 
Sjökapten Erik Lindeblad 
Sjökapten Mikael Åberg

Revisorer:
Auktoriserad revisor Tobias Thorsson
Sjökapten Andreas Arvidsson

Sjökapten Harald Nilsson

Suppleanter:

Auktoriserad revisor Peter Önnheim
Sjökapten Petra Wingård

Sjökapten Oscar Sandrén

Föreningens Barder:
Artisten Bo Maniette

 

Föreningen stiftades den 1 februari 1883 och den 2 april 1889 bildades Begravningskassan.

Stiftare:

Sven Adamsson

Chr. Barchmann

Adam Wilhelm Edström

Olof Martin Edström

Nils Eriksson

Johan Albert Gyllenberg

Mauritz Peter Härström

Johan Johansson

C. J. Sahlström

J. P. A. Schalin

Frithiof F. Söderberg

Henrik Wilhelm Polycarpus Wetterström

Föreningens och Kassans ordföranden:

H. W. P. Wetterström 1883-1886

Robert Bersén 1886-1898

Alban Bagger 1898-1901

P. A. Welin 1901-1904

Jean August Kinnman 1904-1908

Knut Borgstedt 1908-1919

Harald Appelberg 1919-1930

Martin Flodman 1930-1936

Hilmer August Klinton 1936-1940

Sven Thorén 1940-1945

Torgels Erikson 1945-1952

Sven Lundmark 1952-1961

Douglas Forsblad 1961-1973

Karl-Erik Fraenkel 1973-1984

Sven Sandström 1984-1989

Erik Centerwall 1989-2004

Magnus Brännberg 2004-      

bottom of page