top of page

Bli Medlem.

 

Intresseanmälan för medlemskap i Föreningen och Begravningskassan.

Till medlem i Föreningen antas sjöman som är eller varit befälhavare eller styrman på svenskt handelsfartyg, och har avlagt sjökaptensexamen eller därmed likvärdig utbildning.

Inträde i Begravningskassan står öppet för sådan medlem i Göteborgs Fartygs-Befälhavare Förening, som inte uppnått 45 års ålder och inte heller lider av sjukdom eller annan åkomma, som kan antas medföra för tidig död.

Fyll i blanketten nedan och skicka den till Göteborgs Fartygs-Befälhavare Förening, kassaförvaltare sjökapten Robin Gustavsson, på e-post robin.gustavsson@gfbf.se eller till postadress Nordövägen 60, 430 82 DONSÖ. 

Glöm inte att bifoga ett nytaget foto. Ansökan och foto tages företrädesvis emot elektroniskt.

bottom of page