Medlemmarna i

 

Göteborgs Fartygs-Befälhavare Förening och

Göteborgs Fartygsbefälhavares Begravningskassa (Understödsförening)

 

kallas härmed till allmänt Vintermöte

Torsdagen den 6 februari 2020 kl. 18:00 å s/s Marieholm

Vår medlem Ragnar Johansson, vd för Wallenius SOL, talar kring rederiets innovativa projekt.

 

För välkomstdrink samt middag med dryck, uttages ett pris om 200 kronor.

 

Bindande anmälan sker senast den 4 februari genom betalning via Swish till nummer  123 575 3769, alternativt till v. ordförande sjökapten Jörgen Lorén, på telefon +46 704 85 86 61,

eller via e-postadressen kommer@gfbf.se.

Kommande möten:

Årsmötet: Torsdagen den 2 april 2020, kl. 18:00 - s/s Marieholm.

Höstmötet: Torsdagen den 12 november 2020, kl. 18:00 - Preliminärt La Venue.

Bilden är tagen vid taffeln på Gåsamiddagen 2016 på Odd Fellows festvåning

© 2019 by GFBF

GFBF


E-post: info@gfbf.se