top of page

Bli Medlem.

 

Intresseanmälan för medlemskap i Föreningen och Begravningskassan.

Till medlem i Föreningen antas sjöman som är eller varit befälhavare eller styrman på svenskt handelsfartyg, och har avlagt sjökaptensexamen eller därmed likvärdig utbildning.

Inträde i Begravningskassan står öppet för sådan medlem i Göteborgs Fartygs-Befälhavare Förening, som inte uppnått 45 års ålder och inte heller lider av sjukdom eller annan åkomma, som kan antas medföra för tidig död.

Fyll i formuläret nedan, mejla ett nytaget foto med neutral bakgrund för att användas i matrikeln och bevis på sjökaptensbehörighet till styrelsen@gfbf.se.

IMG_9990.jpg

För att ansökan skall behandlas måste du skicka ett nytaget foto med neutral bakgrund för att användas i matrikeln och en kopia på ditt examensbevis till styrelsen@gfbf.se

bottom of page