Bli Medlem.

 

Intresseanmälan för medlemskap i Föreningen och Begravningskassan.

Till medlem i Föreningen antas sjöman som är eller varit befälhavare eller styrman på svenskt handelsfartyg, och har avlagt sjökaptensexamen eller därmed likvärdig utbildning.

Inträde i Begravningskassan står öppet för sådan medlem i Göteborgs Fartygs-Befälhavare Förening, som inte uppnått 45 års ålder och inte heller lider av sjukdom eller annan åkomma, som kan antas medföra för tidig död.

Fyll i formuläret nedan och mejla ett nytaget foto och bevis på sjökaptensbehörighet till styrelsen@gfbf.se.

© 2019 by GFBF

GFBF


E-post: info@gfbf.se