Bilden visar honnörsbordet vid Vintermötet 2006 ombord på s/s Marieholm. Från vänster sitter Hederskaptenen f. assuransdirektören Per-Erik Hedborg, därefter Hederskaptenen och skeppsredaren Dan Sten Olsson, Föreningens ordförande sjökapten Magnus Brännberg, Hedersledamoten och f. hamnkaptenen i Göteborg sjökapten Hans Lind, skeppsredaren och sjökaptenen Sven-Olov Brax samt längst ner i bild, sjökapten Lars Lennström från Kanalflottans Ångfartygs-Befälhavare Sällskap.

Föreningen stiftades den 1 februari 1883 och dess förste ordförande var sjökaptenen och riddaren H: W: P: Wetterström. Vår nuvarande ordförande, sjökapten Magnus Brännberg, är nr 17 i raden. Han tillträdde sin post 2004.

År 1889 bildades begravningskassan, som har till uppgift att ge hjälp till efterlevande med ofta betungande kostnader. Begravningskassan har utvecklats så gynnsamt, att det numera utgår hjälp med upp till 11 000 kronor.

Våra tre årliga medlemsmöten profileras i en struktur där januari- eller vintermötet är föredragens och debatternas forum, årsmötet som profileras med underhållning och musik samt novembermötet, som är en riktig gåsamiddag, med svartsoppa, mycket gås och goda viner.

Medlemsantalet är för tillfället drygt 430 i föreningen och drygt 200 i begravningskassan. Vid föreningens möten brukar vanligtvis c:a 70-90 medlemmar infinna sig, förutom vid den traditionella gåsamiddagen i november, då fler än 100 medlemmar brukar delta.

Föreningen har för närvarande åtta Hederskaptener; nämligen H M Konung Carl XVI Gustaf, invald 1983 med flaggnummer 1173, trubaduren och artisten Sven-Bertil Taube, blev invald 1983 med flaggnummer 1171, skeppsredare Dan Sten Olsson, som invaldes vid Vintermötet 2006 fick flaggnummer 1393, assuransdirektör konsul Frans Malmros, som utsågs till Hederskapten vid höstmötet 2007, erhöll flaggnummer 1388, Sjöfartsverkets förre generaldirektör Anders Lindström, korades till Hederskapten i föreningen på vintermötet 2009, med flaggnummer 1436, redaktör Torbjörn Dalnäs utsågs till Hederskapten under vintermötet 2011, med flaggnummer 1472 samt under Höstmötet 2011 utsågs assuransdirektör Lars Rhodin till Hederskapten och tilldelades flaggnummer 1486. Vid höstmötet 2016 korades advokat Per-Olov Sköld till Hederskapten i Föreningen efter sin berömdvärda insats som Föreningens sekreterare.

Hedersledamöterna är sju till antalet; sjökapten Sven Sandström (1016) som 1999 utsågs efter att under flera år varit föreningens ordförande, sjökapten Hans Lind (1025) som under tio år varit klubbmästare i föreningen och hedrades bl a för sina insatser under 100-års jubileet. Sjökapten Walter Addison (1039) blev utsedd till Hedersledamot 2006, även han ihågkommen för sin berömdvärda insats under förra jubileet och inte minst för sina pianospel på hög professionell nivå, som skapat mycket trivsam stämning på närmast oräkneliga möten. På årsmötet 2008 utsågs enhälligt skeppsredaren sjökapten Sven-Olov Brax (1174) till föreningens Hedersledamot för sina berömdvärda insatser för svensk sjöfart och vid 2009 års höstmöte korades vår förre kassör och klubbmästare, sjökapten Christer Dahlqvist (1023), till Hedersledamot efter att i många år på ett fantastiskt sätt skött sina sysslor till allas belåtenhet. Sjökapten Henrik Bergdén (1156) fick utnämningen 2013 för sitt långvariga styrelsearbete och sjökapten Rolf Westerström (1250), VD i SSRS, utsågs till Hedersledamot vid höstmötet 2014 för sina betydande insatser för svensk sjöräddning.