Sjökapten Rolf Westerström - Hedersledamot 2014

Från befälselev 1966, till styrman och befälhavare i Stena och därifrån till skeppsredare, tog Rolf Westerström steget till tjänsten som SSRS verkställande direktör 1993. Under hans ledning har SSRS utvecklats till att idag räknas som en av världens modernaste sjöräddnings­organisationer. Rolf Westerström har således gjort betydande insatser för svensk sjöräddning.