Sjökapten Henrik Bergdén - Hedersledamot 2013

 Henrik intogs 1982 och visade snart att stort intresse för Föreningen, vilket medförde att han elva år därefter, 1993, invaldes i styrelsen; först som suppleant och från 1996 som ordinarie ledamot. Mellan åren 2004 och 2010, tills han avgick ur styrelsen, var han vice ordförande varav de fyra sista åren även fungerade som klubbmästare. Henrik har på ett osjälviskt och uppoffrande sätt alltid ställt upp för Föreningen och dess verksamhet, även efter det han lämnade styrelsearbetet.