Sjökapten Christer Dahlqvist - Hedersledamot 2009-11-12

Vid en ceremoni på Gåsamiddagen den 12 november 2009 hedrades medlemmen, sjökapten Christer Dahlqvist, som vid ett föregående styrelsemöte samma dag enhälligt invalts såsom Hedersledamot i Föreningen med följande motivering:

Från 1985 - och i 24 år därefter - deltog Christer Dahlqvist i styrelsens arbete på ett förtjänstfullt sätt. De första och sista åren som ordinarie ledamot, mellan 1989 och 2003 som klubbmästare samt mellan 1992 och 2006 även i rollen som kassör, tvenne nog så viktiga funktioner. Christer har skött alla sina uppdrag exemplariskt; så väl faktiskt att han enligt många medlemmars mening till och med blev synonym med Föreningen. Hans glada och positiva framtoning har också bidragit till denna allmänna uppfattning.

Bland annat härigenom har Christer Dahlqvists gärningar varit synnerligen gagnerika för Föreningen.