Sjökapten Sven-Olov Brax - Hedersledamot 2008-04-24

En enig styrelse för Göteborgs Fartygs-Befälhavare Förening (GFBF) har föreslagit att kalla sjökapten Sven-Olov Brax till Hedersledamot i Föreningen.

Vid en ceremoni på Årsmötet den 24 april 2008 hedrades skeppsredaren och medlemmen, sjökapten Sven-Olov Brax, ordförande i Braxbolagen, som vid ett föregående styrelsemöte samma dag enhälligt invalts såsom Hedersledamot i Föreningen med följande motivering:

Från kockjungman 1951 till skeppsmäklare och skeppsredare har Sven-Olov Brax under 57 år framgångsrikt tjänat svensk sjöfart. Mäkleriet Brax Shipping räknas globalt som en av de främsta inom färjor och RoRo. Han har dessutom nyligen gjort en mycket generös donation till Föreningens jubileumsfond.

Bland annat härigenom har Sven-Olov Brax gärningar varit synnerligen gagnerika för sjöfarten och Föreningen.