Sjökapten Hans Lind - Hedersledamot 2003-11-13

Vid Gåsamiddagen 2003 blev Sjökapten Hans Lind kallad Hedersledamot i Föreningen främst för sina berömdvärda insatser inför firandet av 100-årsjubileet 1983 då han som vice klubbmästare var ansvarig för de flesta praktiska detaljerna. Han verkade inom föreningens styrelse under 15 år.

1978-1980, styrelseledamot
1980-1984, vice klubbmästare
1984-1989, klubbmästare
1989-1993, vice ordförande