Sjökapten Sven Sandström - Hedersledamot 1998-11-12

Sjökapten Sven Sandström tillträdde såsom ledamot i styrelsen år 1968 och var verksam i styrelsen i över 20år fram till 1989.

1968-1971, styrelseledamot
1971-1984, kassaförvaltare
1984-1989, ordförande