Styrelsen kan utse medlem till Hedersledamot eller person till Hederskapten. Den föreslagnas gärningar skall ha visat sig vara gagnerika för sjöfarten eller Föreningen. Nedan följer utnämndas namn och årtal för utnämningen.

Hedersledamöter
Sjökapten Sven Sandström, 1998
Sjökapten Hans Lind, 2003
Sjökapten Sven-Olov Brax, 2008
Sjökapten Christer Dahlqvist, 2009
Sjökapten Henrik Bergdén, 2013
Sjökapten Rolf Westerström, 2014

Hederskaptener
H M Konung Carl XVI Gustaf, 1983
Artisten Sven-Bertil Taube, 1983
Skeppsredare Dan Sten Olsson, 2006
Assuransdir.konsul Frans Malmros, 2006
F Generaldir. Anders Lindström, 2009
Redaktör Torbjörn Dalnäs, 2011
Assuransdirektör Lars Rhodin, 2011
Advokat P-O Sköld, 2016

Framlidna hedersledamöter:
- Sjökapten Walter Addison, 2006
- Sjökapten Douglas Forsblad, 1973
- Sjökapten Sven Lundmark, 1973
- Sjökapten Gösta Taube, 1973
- Sjökapten Hans Åkesson, 1981
- Sjökapten Karl-Erik Fraenkel, 1984
- Sjökapten Gustaf Pehrson, 1990

Framlidna hederskaptener:
- Direktör Rolf Carlsson
- Direktör Yngve Fraenkel
- Advokat Gunnar Thelén, 1985
- Direktör Thorild Hammar, 1983
- Sjökapten, Leif Grahn, 1983
- Assuransdirektör Lars Lindfeldt, 1984
- Redaktör Thomas Kristiansson, 2004
- Assuransdir. Per Erik Hedborg, 1982