Ordförande:
Sjökapten Magnus Brännberg

Vice ordförande / Klubbmästare:
Sjökapten Jörgen Lorén

Kassör:
Sjökapten Robin Gustafsson

Ledamöter:
Sjökapten Lars Klintell
Sjökapten Jörgen Cardestig
Sjökapten Eddie Janson
Sjökapten Alf Jakin

Suppleanter:
Sjökapten Malin Morgontimma
Sjökapten Dan-Anders Olsson
Sjökapten Erik Lindeblad
Sjökapten Åsa Kärnebro

Sekreterare:
Sjökapten Christoffer Holmström

 

Revisorer:
Auktoriserad revisor Peter Önnheim
Sjökapten Rolf Nordell
Sjökapten Andreas Arvidsson

Suppleanter:
Sjökapten Harald Nilsson
Sjökapten Petra Wingård

 

Föreningens Bardar:
Artisten Bo Maniette
Sjökapten Olle Lindmark

 

 
Stiftare och ordföranden

Göteborgs Fartygs-Befälhavare Förening, GFBF, och Göteborgs Fartygsbefälhavares Begravningskassa (Understödsförening), GFBK, har gemensam styrelse och revisorer. Därutöver lyder GFBK:s verksamhet under tillsyn av Finansinspektionen.

Stiftare och tidigare ordföranden

Föreningen stiftades den 1 februari 1883 och 1889 bildades Begravningskassan.

Stiftare av Göteborgs Fartygs-Befälhavare Förening är följande:

S Adamsson

M Härström

Chr Barchmann

J Johansson

O M Edström

C Sahlström

W Edström

J P A Schalin

N Eriksson

F F Söderberg

J A Gyllenberg

H W P Wetterström

Ordförande

H W P Wetterström

1883-1886

R Bersén

1886-1898

A Bagger

1898-1901

P A Welin

1901-1904

J A Kinnman

1904-1908

K Borgstedt

1908-1919

H Appelberg

1919-1930

M Flodman

1930-1936

H A Klinton

1936-1940

S Thorén

1940-1945

T Erikson

1945-1952

S Lundmark

1952-1961

D Forsblad

1961-1973

K-E Fraenkel

1973-1984

S Sandström

1984-1989

E Centerwall

1989-2004

M Brännberg

2004-