Intresseanmälan för medlemskap i föreningen.

Till medlem i Föreningen antas sjöman som är eller varit befälhavare eller styrman på svenskt handelsfartyg, och har avlagt sjökaptensexamen eller därmed likvärdig utbildning.Anökan om inträde

Ansökningsblankett <<< klicka på länken